Ångaren BOHUSLÄN 

År 2014 den 14 maj blev Ångaren Bohuslän hela 100 år. Fartyget har trafikerat Bohuskusten sedan 1914. En av de ursprungliga hamnarna längs rutten var Gravarne (Kungshamn) med förtöjningsplatsen Ångbåtskajen i centrum av hamnen. Bohuslän trafikerade från början; Gravarne - Smögen - Lysekil - Göteborg. Bilderna är tagna i Kungshamn och vid Sotekanalen som sträcker sig till Hunnebostrand.

Foto: Heikki Koskelainen