HISTORISKA BILDER.
Här presenteras ett urval bilder tagna av fotografen K-G. Ljungdahl och hans verk med vyer från Bohuskusten. Bilderna är från 1930 - 1960-talet.  

Ni som är intresserade av någon bild, kontakta oss för mer informtion.


 

Smögenhamnen år 1959.
Reklamskyltar år 1958.