Bella Gästis i Hunnebostrand.Läs mer här!
Boken "Med näbbar och klor". Läs mer här!
M/S Soten Smögen. Läs mer här!
Utsiktsplats vid Hunnebostrand.

 Tredje priset i Bohuskusten Photo Challenge

1. Helgsupé hos Bella Gästis i Hunnebostrand. Tre rätters meny för två personer. Värde: 700 kr

2. Boken "Med näbbar och klor".
Värde: 275 kr

3. Värdecheck på 300 kr på fotoböcker hos Fotoklok.

4. Kvällstur med M/S Soten Smögen med temat berättarkväll och räkkryss för två personer Värde: 700 kr

5. Tävlingsintyg med vinstplacering.

6. Fotot erbjuds att finnas till försäljning hos Bohuskustens Fotogalleri eller vinnargalleriet på denna portal till högstbjudande eller alternativt till ett fast pris. Vid en eventuell försäljning delas nettovinsten minus lagstadgade skatter lika mellan Bohuskustens Fotogalleri och vinnaren. Värde: baseras på försäljningspriset, utgångspriset är 2 500 kr. Detta pris påverkas av marknadens intresse och kan därmed bli väsenligt högre. Förbehåll finns att fotot inte blir sålt, priset baseras helt på markaden.

7.Tävlingsintyg med vinstplacering.

Totalt värde (cirka):   5 000 kr

Tillbaka till  BOHUSKUSTEN Photo Challenge.

Önskemål om när aktiviteten ska genomföras stäms av med Bohus Coast. När vinsten kan tas när det gäller upplevelser, mat och boende med mera avgörs detta i samråd med leverantören av vinsten och tillika det aktuella bokningsläget.

Tävlingssponsorerna är fullt ut ansvariga för sina produkter/tjänster. Vi tar inget ansvar i händelse av utebliven leverans oavsett skäl. Däremot ska vi verka för att en likvärdig vara/tjänst levereras av sponsorn. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Fotobok hos Fotoklok. Läs mer här!