SAMVERKAN
Det finns flera olika sätt som ni kan samverka med oss. Nedan finns en översikt. Det som är intressant för Er kan ni fylla i formuläret till höger och därefter blir ni kontaktade.

BOHUS COAST
Syftet med namnet "BOHUS COAST" är  att  bygga ett varumärke nationellt och  internationellt, som är lätt att känna igen och att fler ska förstå var vår unika kuststräcka finns. 

SOCIALA MEDIER
Sociala medier, främst Facebook har blivit bland den vikigaste marknadskanalen nu och framöver. Det finns inget socialt media som erbjuder större möjligheter till marknadskommunikation än Facebook och därför är det vår huvudkanal. Som komplement till våra sociala kanaler har vi en webbportal med kompletterande information och egenskaper.


SAMVERKANSFORMER

Samverkan på portal och Facebook görs med månadsabonnemang.

Vi är näst störst i Norden på Facebook bland destionationssidor.

Räckvidd Facebook per vecka: 80 000 - 250 000 personer.

Närvaro på denna portal.


Möjlighet att bli marknadsförd på Facebook.

Rådgivning om er egen Facebooksida ingår.


Möjlighet att finnas med som leverantör av upplevelser/presenter


Abonnemang. En månads uppsägning.

ANNONSERING
Ni som inte är abonnemangskunder kan samverka med oss genom att vi lyfter upp ert evenemang, budskap, dela ert inlägg på Facebook, film eller annat. Annonsering kan ske i alla våra samverkande kanaler basert på målgrupp och syfte. Våra kanaler finns här. Ni flyttas från denna portal.

PRODUKTION AV VIDEOFILM
Video är bland det som växer snabbast i sociala medier och skapar högst engagemang. I samarbete med UpplevelsFilm har vi producerat flera filmer om Smögenkusten. Med grundmaterialet kan vi därmed skapa kostnadseffektiva filmer som ni kan använda på er hemsida och i sociala medier. Se några filmer här. Abonnemangskunder har rabatt på filmproduktion.