Hotell Kungshamn. Läs mer här!
Feldts Brygga vid Smögenbron. Läs mer här!
Nordens Ark. Läs mer här!
Undervattenssafari med M/S Soten Smögen. Läs mer här!
Fotobok hos Fotoklok. Läs mer här!

 
Andra priset i BOHUSKUSTEN Photo Challenge

1. Övernattning för två personer en natt inklusive frukost på Hotell Kungshamn. (gäller t om 1 mars). Värde: 1 700 kr

2. Familjebiljett, entré för två vuxna och två barn. Värde: 700 kr

3. Värdecheck på 600 kr på fotoböcker hos Fotoklok.

3.Skaldjursplatå hos Feldts Brygga i Kungshamn för två personer. Värde: 800 kr

4. Undervattenssafari med M/S Soten Smögen för två personer. Värde: 690 kr.

5. Fotot erbjuds att finnas till försäljning hos Bohuskustens Fotogalleri eller vinnargalleriet på denna portal  till högstbjudande eller alternativt till ett fast pris. Vid en eventuell försäljning delas nettovinsten minus lagstadgade skatter lika mellan Bohuskustens Fotogalleri och vinnaren. Värde: baseras på försäljningspriset,  utgångspriset är 2500 kr. Detta pris påverkas av marknadens intresse och kan därmed bli väsenligt högre. Förbehåll finns att fotot inte blir sålt, priset baseras helt på markaden.

6. Tävlingsintyg med vinstplacering.

7.Tävlingsintyg med vinstplacering.

Totalt värde (cirka):  7 000 kr

Tillbaka till  BOHUSKUSTEN Photo Challenge.

Önskemål om när aktiviteten ska genomföras stäms av med Bohus Coast. När vinsten kan tas när det gäller upplevelser, mat och boende med mera avgörs detta i samråd med leverantören av vinsten och tillika det aktuella bokningsläget.

Tävlingssponsorerna är fullt ut ansvariga för sina produkter/tjänster. Vi tar inget ansvar i händelse av utebliven leverans oavsett skäl. Däremot ska vi verka för att en likvärdig vara/tjänst levereras av sponsorn. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.