Presentation av tjänst

Beskriv tjänsten utifrån vad du tror besökaren måste veta för att kunna jämföra den mot andra tjänster och ta ett köpbeslut. Viktiga fakta brukar vara tjänstens tillgänglighet, vem som levererar den, pris och referenser från befintliga kunder.

Tips!
Lyft fram nyttan med tjänsten istället för att bara beskriva dess egenskaper. Skriv hur besökaren kommer må bättre av att få massage och inte bara att massören har lång erfarenhet.