loading...

 

 

Sandön - Smögen

Sandön och Sandöfjorden ligger i ett turistiskt högintressant område och utgör ett inbju­dande mål för friluftsliv.

 

Klippstränderna ger utmärkta tillfällen till bad och sportfiske. I söder finns en anlagd kom­munal badplats med sandstrand. Hällmarkslandskapet med sina fantasieggande skulpturer har stor attraktionskraft.

 

Det finns både natur och kultur längs spåret på Sandön som kan vara intressant att upp­leva.

 

Bland annat hittar du:

-jättegrytor och isräfflor

-ett rikt fågelliv

-rester från stenindustriepoken

-röda och vita näckrosor

 

Stigen vittnar om stenindustrin

År 1922 började norrmannen Wegart hugga sten på Sandö. Företaget hade som högsta kapacitet 74 man. 1925 utskeppades den första lasten av gatsten till Argentina.

 

Gatstenen transporterades med häst och vagn över hela ön till ångbåtsbryggan. Den stig som nu används för promenader och jogging byggdes då.

 

Gatstensepoken var för Smögens vidkommande slut år 1929. Fortfarande kan man i Buenos Aires gå på gator vars sten är huggen på Smögen eller i Bohuslän.

 

Naturvårdsområde

Sandön ingår i ett naturvårdsområde som är belä­get väster om Hasselösund och omfattar Sandön, Sandöskären, Sandöfjorden, smärre strandområ­den på Hasselön samt vattnen väster om Sandön. Sandön hänger som en halvöformad del ihop med Smögenön och Hasselön.

 

Berggrunden utgörs till stora delar av den rödaktiga bohusgraniten. Berget är starkt präglat av inlands­isens framfart med välutvecklade hällskulpturer i form av rundhällar, rännor, tråg och skålar.

 

Ett flertal grunda och delvis igenväxta vattensam­lingar finns i de flackare partierna. I några små gö­lar har vackert röda näckrosor planterats in, dessa samsas om utrymmet med de ursprungliga vita. Källa: Sotenäs Kommun