SEA PEARL och Göran 024 SEA PEARL och Göran 031 vecka30 024 vecka30 031 vecka30 035 vecka30 036 vecka30 041 vecka30 043 vecka30 048 vecka30 047 vecka30 045 vecka30 046 Vecka29Juli 016 Vecka29Juli 029 Vecka29Juli 033 202 206 211 Sandön-Smögen 149 Sandön-Smögen 186 Sandön-Smögen 196

En av Sveriges mest kända och populära attraktioner är den näst intill kilometerlånga Smögenbryggan.

 

Butiker, restauranger och mycket annat erbjuds i en vacker miljö kantad av sjöbodar.

 

Smögenbryggan börjar vid Smögens Fiskeauktion och slutar precis innan den populära badplatsen Vallevik.

 

Under de 100 år som Smögen har varit en turistort har mycket av bebyggelsen på Smögenbryggan bevarats och känslan av tidigt 1900-tal lever kvar än idag.