1. Jette Gustafsson, Tullboden. Juryns motivering: "Bilden visar den traditionella fiskebåten i den exotiska bohuslänska naturen och samtidigt har det unika ljuset fångats vilket ger en fantastisk helhet. Vågorna i förgrunden speglar färger från himlen i bildens bakgrund och på så sätt uppvägs bildens mörka partier som därmed skapar en ljus bild. En välbalanserad avvägning med den mycket diskreta kanten av det röda sjömärket i bildens vänstra mitt balanserar kompositionen."
2. Claes Thorberntsson, Makrillviken på Smögen. Juryns motivering: "En skicklig komposition som blandar flera viktiga element. Det lugna havet som likt en spegel både tar kolorit och ljus från himlen. Havet inger stilla lugn och molnen ger i motsats till havet en dynamik som gör att bilden får en spännande mystik och inbjuder betraktaren till att studera fotografiet i detalj. Kompositionen med dess många mörka blå nyanser uppvägs och förstärks av lövets starka varma kolorit på den ljusa bryggan."
3. Andreas Christensson, Fykan vid Ramsvik. Juryns motivering: "Havet utan en tillstymmelse till rörelse. Himlen går från mörkt blå till varmt orange i solnedgången. Klipporna i förgrunden visar på ett vackert vis att den bohuslänska graniten är innehållsrik av många olika färger. Att klipporna i den högra förgrunden tar kolorit från solnedgången balanserar fotografiet. Att kompositionen dessutom saknar mänsklig åverkan ger kompositionen ett nyanserat budskap om att det finns platser runt vår kust som är helt orörda och oförstörda."

Här är vinnargalleriet för hösttävlingen av Smögenkusten Photo Challenge som var förlagan till den nuvarande tävlingen Bohuskusten Photo Challenge 2014. Denna tävling var den första som slutbedömdes av en jury.  Ni som är intresserade av ett foto kan kontakta oss.