KOSTERÖARNA.

Kosteröarna är en ögrupp som är belägen utanför Strömstad som består av öarna Nord- och Sydkoster.

 

Öarna är den västligaste utposten i Sverige som är bebodd. Den största delen av öarna är naturreservat. Kosteröarna har Sveriges första marina nationalpark. Det är även en historisk plats med spår av människor sedan stenåldern och bronsåldern.

 

Kosteröarna nås med skärgårdsbåtar som avgår från den centrala delen av Strömstad.

 

Foto: Anna Lÿnx


GPS
WGS84: N 58° 54', E 11° 0.5'
Decimal: 58.9, 11.0083